a c t v l a b

Hakkımızda

ACTVLab Hakkımızda

+12 Yılı Aşkın Deneyim

Sürdürülebilir ve bilimsel!

ACTV Biyoteknoloji Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2015 yılında kurulmuş olup, yaptığı Ar-Ge çalışmaları ile etkinlikleri bilimsel olarak kanıtlanmış, doğal teknolojik ve yeni kozmetik aktifler geliştirerek farklı biyolojik sorunlara teknolojik Çözümler getirmeyi amaçlamaktadır.

ACTV Biyoteknoloji Laboratuvarı, ACTV Analiz ve ACTV Biotech olarak iki ana birimden oluşmaktadır.

ACTV Biyoteknoloji Laboratuvarı çatısı altında bulunan ACTV Analiz, hizmetlerinde gerçekleştirdiği analizler için Uluslararası geçerli yöntemlerin uygulanması ve analiz hizmetlerinin güvenilirliğinin sağlanması ve performansının arttırılması amaçlarına yönelik olarak; 2016 yılında Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO/IEC 17025 standardını uygulamaya başlamıştır.

2016 yılında Hücre Kültürü Laboratuvarı olarak hizmet sunumu yapan laboratuvarımızda yürütülen test ve deneyler akreditasyon kapsamında gerçekleştirilmektedir.

2017 yılında Kimyasal Analiz ve Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvarları faaliyete geçirilerek ISO/IEC 17025 standardına göre uygulamaya başlamıştır.

25 Eylül 2017 itibariyle Hücre Kültürü Laboratuvarı, Kimyasal Analiz Laboratuvarı ve Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvarı TÜRKAK Akreditasyonu almaya hak kazanarak ülkemizin ekonomisine katkı verecek ilkleri gerçekleştirerek hizmet vermeye başlamış ve devam etmektedir.

2017’den bu yana 10 Kasım 2021 tarihi itibariyle 24 Eylül 2025 tarihine kadar geçerli olan sertifikamızla in vitro Analiz Laboratuvarı ve Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvarı olarak aktif olarak hizmet vermekteyiz.

“ACTV” 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 10 yıl süreyle korunmak üzere 05.02.2023 tarihinde Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiştir.

Hizmet kapsamındaki analizler için bilimsel temellere dayalı önyargısız hatasız profesyonel ve standartlara uygun bir çalışma metodu uygulamaktadır. Laboratuvarımızda uygulanan Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi, Teknik Yeterliliğimiz ve Teknik Sonuçların geçerliliğinin sağlanması için gerekli bütün şartları da içermektedir. Akreditasyon süreci ile hizmet kalitemizin arttırılması, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyeti sürekli göz önünde tutulmuştur. Bu sayede kalitemiz ölçülebilir hale gelmiş olup somut kararların alınmasında veri olarak kullanılmaktadır.

ACTV Analiz çalışanlarının belirlenen çalışma prensiplerine uygun çalışabilmeleri için tüm çalışanlarımızın katılımına ve takım çalışmasına önem veriyor, profesyonel ve kişisel yeteneklerinin gelişmesi için onlara her türlü desteğin verileceğini de taahhüt etmektedir.

Online
Test Başvuru Formu