Teknoloji Kök Hücre Teknolojisi

Bitki Kök Hücre Teknolojisi

1382

Bitki dokuları mekanik bir hasara uğradıklarında, hasarın onarılması amacıyla
 kallus yığınları oluşturmaktadır. Kallus hücreleri totipotensi özellikte olup bitkinin
tüm hücre ve organlarına dönüşebilme ve hatta yeni bir bitki oluşurabilme
kabiliyetine sahiptir.

Bitki kök hücre teknolojisi totipotent bitki hücrelerinin kontrollü olarak, steril laboratuvar
koşullarında çoğaltılması ve kök hücrelere özgü sekonder metabolitlerin izole  edilmesi 
prensibine dayanmaktadır. Farklı bitki tür ve dokularından elde edilen kök hücre ekstraktları
cilt üzerinde güneş koruma,  yaşlanma karşıtı, cilt aydınlatıcı, beyazlatıcı gibi çeşitli
aktivitelere sahip olup dermokozmetik ürünler için doğal, etkinliği yüksek
standardize aktifler olarak kullanılabilmektedir.

Ar-Ge ekibimiz dermokozmetik ürünlerde kullanılmak üzere pek çok biyolojik
aktiviteye sahip bitki türünden kök hücre ekstraktı elde etme çalışmalarını yürütmektedir.
Elde edilen bitki kök hücre ekstraktlarının güvenilirlik ve etkinlikleri araştırma l
aboratuvarlarımızda in vitro ve in vivo testlerle belirlenmektedir.