İn Vitro Genotoksisite Memeli Hücre Mikronükleus Testi (OECD 487)

In vitro Memeli Mikronükleus Testi, hücrelerde oluşan mikronükleusları analiz ederek bir maddenin kromozom hasarı yoluyla genotoksisiteye neden olma potansiyelini araştırır. Genotoksisite, maddelerin hücreler içindeki genetik materyale zarar vererek genetik değişiklikleri indükleme kabiliyetini ifade eder. Bu tür hasarlar kanserojenliğe yol açabilir ve kimyasallar için birçok güvenlik değerlendirmesinde genotoksisite testini önemli bir adım haline

getirir. Genotoksik maddeler, hücre bölünmesi sırasında kromozomların veya kromozom parçalarının yavru çekirdeklere alınmamasına neden olarak bir mikronükleus oluşturabilir. Test, hem aneugenlerin (kromozom sayısını değiştiren) hem de klastojenlerin (kromozomlara zarar veren veya kıran) etkilerini tespit eder.

*TÜRKAK akredite kapsamında gerçekleştirilmektedir.